Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatobor

Mapa

Farní ves v níž byl farní kostel již před rokem 1358, bezpochyby založený od opatů Oseckých, jimž ve 14. a 15. stol. patřil. Ves se připomíná kolem roku 1264. Roku 1465 je Svatobor připomínán k Andělské Hoře, k níž a ke Kysibli až do roku 1850 patřil.
Dle popisu z berní ruly měla tato ves stavení špatný, rolí žitné, velkých horách leží, luk na mále, pastev dosti, živnost jich z dobytka, dříví sekají, v přízi handlují, leží na míly od Šlakenverdu – Ostrova.

 

svatobor.jpg

Kostel Nanebevzetí P. Marie býval obklopený hřbitovem, do jehož zdi by a symetricky zapojena i fara a kostnice. Původní kostel byl založen oseckým klášterem v pol. 14. století. Zřícenina dnešní stavby je pozůstatkem kostela postaveného v l. 1729-32 podle plánů Fr. M. Kaňky z doby po r. 1725 nákladem Černínů. Rekonstruován byl v r. 1931. Kostel je jednolodní, s užším odbélníkovým presbytářem ukončným polokruhově a se čtvercovými sakristiemi po stranách. Průčelí je trojosé patrové, s převýšenou partií přízemí a středním rizalitem, vyvrcholeným hranolovou věží s kdysi cibulovou bání. Průčelí je členěno soustavou pilastrů a lizénových rámců, nikami a vpadlými poli. Portál a okna jsou obdélníková v rámci s uchy a se segmentovou a stříškovou římsou. Boční fasády člení v přízemí lizény, v patře lizénové rámce, okna obdélníková se segmentovým záklenkem a obdélníkovými portály v rámci s uchy, se supraportou ukončenou římsou proloženou segmentem. Krytina kostela bývala šindelová. Presbytář míval valenou klenbu s lunetami a v závěru konchu s lunetami. Loď se zaoblenými nárožími bývala sklenuta poli valené klenby s lunetami, oddělenými valenými pásy, sbíhajícími na pilastry, mezi něž byly rozpjaty ploché oblouky arkád.
Oltáře v kostele byly současné s jeho stavbou. Na hlavním oltáři se nacházela Madona ze 16. století. Boční oltáře sv. Ludvíka a Terezie z r. 1767 měly sochařskou výzdobu patrně od K. Waitzmanna. Kazatelna byla vyzdobena obrazy J. Kramolína, křtitelnice pocházela z r. 1757, starří varhany byly přestavěny v r. 1762. Zpovědnice se sochami sv. Anny a P. Marie byla dílem J. Wildta z konce 18. století. Po zrušení kostela byla údajně část barokního zařízení umístěna do kostela sv. Kříže v Rybářích.
Fara byla rovněž stavěna současně s kostelem. Byla obdélníková, na straně ke kostelu přízemní, směrem k obci patrová. V přízemí i patře byla členěná lizénami a lizénovými rámci a obdélníkovými okny v rámci s uchy. Prostory v přízemí byly sklenuty valeně s lunetami, v patře byly stropy s fabionem. Střecha byla obdobně jako na kostele šindelová.

svatobor-1.jpg

 http://www.youtube.com/watch?v=5zuGTxNy6bo&feature=relmfu

 

Náhledy fotografií ze složky Svatobor

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář